2015

AS Vireen toetuste ja annetuste piirmäär 2015. aastaks on kinnitatud summas 2 000 eurot. AS Vireen on toetanud 2015. aastal järgmisi üritusi: SOS Lasteküla Eesti Ühingu toetuse taotlus Põltsamaa SOS lasteküla 3 maja küttesüsteemide hooldustööde jm toetamiseks. Toetus 300 eurot. Viljandi Muusikakooli õpilase Hanna Anett Peieli pillifondi 02.04.2015.a sponsorlustoetus. Toetus 200 eurot. A.J.von Krusensterni nim MTÜ toetusetaotlus Kiltsi Põhikooli 160./95. aastapäeva ürituse toetamiseks. Toetus 255 eurot. Postimees projekti "Edukad aitavad lastekodulapsi" toetamine. Toetus 290 eurot. Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi sponsorlustaotlus  rammuvõistlus Georgi Kange XVII korraldamine. Toetus 200 eurot. Väike-Maarja valla Rahvaspordiklubi sponsorlustaotlus 06.06.2015 toimunud Pandivere päeva raames laste kergejõustikuvõistluste ja mängupargi toetamine. Toetus 200 eurot. Väike-Maarja valla Rahvaspordiklubi sponsorlustaotlus 26.07.2015 toimuva Pandivere rattaralli lastevõistluse toetamine. Toetus 200 eurot. AS Vireen toetuste ja annetuste piirmäär 2015. aastaks on kinnitatud summas 2 000 eurot. AS Vireen on toetanud 2015. aastal järgmisi üritusi: SOS Lasteküla Eesti Ühingu toetuse taotlus Põltsamaa SOS lasteküla 3 maja küttesüsteemide hooldustööde jm toetamiseks. Toetus 300 eurot. Viljandi Muusikakooli õpilase Hanna Anett Peieli pillifondi 02.04.2015.a sponsorlustoetus. Toetus 200 eurot. A.J.von Krusensterni nim MTÜ toetusetaotlus Kiltsi Põhikooli 160./95. aastapäeva ürituse toetamiseks. Toetus 255 eurot. Postimees projekti "Edukad aitavad lastekodulapsi" toetamine. Toetus 290 eurot. Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi sponsorlustaotlus  rammuvõistlus Georgi Kange XVII korraldamine. Toetus 200 eurot. Väike-Maarja valla Rahvaspordiklubi sponsorlustaotlus 06.06.2015 toimunud Pandivere päeva raames laste kergejõustikuvõistluste ja mängupargi toetamine. Toetus 200 eurot. Väike-Maarja valla Rahvaspordiklubi sponsorlustaotlus 26.07.2015 toimuva Pandivere rattaralli lastevõistluse toetamine. Toetus 200 eurot.
2015
2015 2015 2015
2015 2015

AS Vireen toetuste ja annetuste piirmäär 2015. aastaks on kinnitatud summas 2 000 eurot.
AS Vireen on toetanud 2015. aastal järgmisi üritusi:

  1. SOS Lasteküla Eesti Ühingu toetuse taotlus Põltsamaa SOS lasteküla 3 maja küttesüsteemide hooldustööde jm toetamiseks. Toetus 300 eurot.

  2. Viljandi Muusikakooli õpilase Hanna Anett Peieli pillifondi 02.04.2015.a sponsorlustoetus. Toetus 200 eurot.

  3. A.J.von Krusensterni nim MTÜ toetusetaotlus Kiltsi Põhikooli 160./95. aastapäeva ürituse toetamiseks. Toetus 255 eurot.

  4. Postimees projekti "Edukad aitavad lastekodulapsi" toetamine. Toetus 290 eurot.

  5. Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi sponsorlustaotlus  rammuvõistlus Georgi Kange XVII korraldamine. Toetus 200 eurot.

  6. Väike-Maarja valla Rahvaspordiklubi sponsorlustaotlus 06.06.2015 toimunud Pandivere päeva raames laste kergejõustikuvõistluste ja mängupargi toetamine. Toetus 200 eurot.
  7. Väike-Maarja valla Rahvaspordiklubi sponsorlustaotlus 26.07.2015 toimuva Pandivere rattaralli lastevõistluse toetamine. Toetus 200 eurot.
2015
Kolmapäeval, 01.05.2019 ei toimu kokkuvedu ega vastuvõttu tehases.

Tellimiseks võtke ühendust logistikuga tööpäeviti kl 8-16 tel 32 78 290
(lõunapaus kl 12-13) .
NB! Teie parema teenindamise huvides kõned salvestatakse.

Põllumajandusloomade ja teiste loomsete kõrvalsaaduste vastuvõtt tehases toimub tööpäeviti kl 8-16.30 (lõunapaus kl 12-13).

SAKiga seotud metssigade rümpade/korjustega täitunud konteinerite äraveo tellimine:
raul.joosing@vireen.ee
tel 53 471 372.
AS VIREEN   |  Kontor: +372 32 78 333  |  Logistik (tellimine): 32 78 290  |  E-mail: