Äraveo tellimine

Äraveo tellimine   Hukkunud põllumajanduslooma puhul palume äravedu tellida esimesel võimalusel. Nii saame otstarbekamalt kujundada kogumisringe ning jõuame Teieni kiiremini.  Äraveo tellimiseks helistage telefonil 32 78 290. ( Tellimusi võetakse vastu ainult telefoni teel! ) Teie parema teenindamise huvides kõned salvestatakse. Teatage alati oma täpsed andmed – nimi, kontakttelefon, looma või kõrvalsaaduste võimalikult täpne asukoht (aadress ja muud juhised). Hukkunud looma ja/või kõrvalsaadustega peab alati kaasas olema omaniku poolt täidetud   saateleht. Hukkunud loomad peavad olema identifitseeritavad ( numbrid kõrvas ). Hukkunud loomad või kõrvalsaadused paigutage selliselt, et sellele on tagatud auto juurdepääs ( kõvakattega tee, auto ümberpööramise võimalus jne ). Kui kohapeal selline võimalus puudub, transportige loom laadimiseks sobivasse kohta. Jälgige, et hukkunud looma või kõrvalsaadustega koos ei satuks kaasa kõrvalisi esemeid (metall, nöör, kile, kivi, liiv, puit, muna, munakoored, suled jms), mis võivad rikkuda tehase seadmeid. Katke hukkunud loom kile, presendi või muu sellisega, et aeglustada roiskumist suvel ning külmumist talvel, samuti vähendada lindude ja metsloomade huvi ning inimeste negatiivseid emotsioone. Lahatud loomade puhul paigutage jäänused selliselt, et oleks tagatud võimalus nende mehhaniseeritud pealelaadimines. Tagage, et kogumisauto pääseks hukkunud loomadele ja/või kõrval-saadustele ning saatelehele ligi vajadusel ööpäevaringselt. Et mehhaniseeritud laadimine oleks võimalik, peavad kogumiskonteinerid vastama AS Vireeni poolt kehtestatud nõuetele. Äraveo tellimine   Hukkunud põllumajanduslooma puhul palume äravedu tellida esimesel võimalusel. Nii saame otstarbekamalt kujundada kogumisringe ning jõuame Teieni kiiremini.  Äraveo tellimiseks helistage telefonil 32 78 290. ( Tellimusi võetakse vastu ainult telefoni teel! ) Teie parema teenindamise huvides kõned salvestatakse. Teatage alati oma täpsed andmed – nimi, kontakttelefon, looma või kõrvalsaaduste võimalikult täpne asukoht (aadress ja muud juhised). Hukkunud looma ja/või kõrvalsaadustega peab alati kaasas olema omaniku poolt täidetud   saateleht. Hukkunud loomad peavad olema identifitseeritavad ( numbrid kõrvas ). Hukkunud loomad või kõrvalsaadused paigutage selliselt, et sellele on tagatud auto juurdepääs ( kõvakattega tee, auto ümberpööramise võimalus jne ). Kui kohapeal selline võimalus puudub, transportige loom laadimiseks sobivasse kohta. Jälgige, et hukkunud looma või kõrvalsaadustega koos ei satuks kaasa kõrvalisi esemeid (metall, nöör, kile, kivi, liiv, puit, muna, munakoored, suled jms), mis võivad rikkuda tehase seadmeid. Katke hukkunud loom kile, presendi või muu sellisega, et aeglustada roiskumist suvel ning külmumist talvel, samuti vähendada lindude ja metsloomade huvi ning inimeste negatiivseid emotsioone. Lahatud loomade puhul paigutage jäänused selliselt, et oleks tagatud võimalus nende mehhaniseeritud pealelaadimines. Tagage, et kogumisauto pääseks hukkunud loomadele ja/või kõrval-saadustele ning saatelehele ligi vajadusel ööpäevaringselt. Et mehhaniseeritud laadimine oleks võimalik, peavad kogumiskonteinerid vastama AS Vireeni poolt kehtestatud nõuetele.
Äraveo tellimine
Äraveo tellimine Äraveo tellimine Äraveo tellimine
Äraveo tellimine Äraveo tellimine

Äraveo tellimine

 

Hukkunud põllumajanduslooma puhul palume äravedu tellida esimesel võimalusel. Nii saame otstarbekamalt kujundada kogumisringe ning jõuame Teieni kiiremini. 

  • Äraveo tellimiseks helistage telefonil 32 78 290. (Tellimusi võetakse vastu ainult telefoni teel!) Teie parema teenindamise huvides kõned salvestatakse.
  • Teatage alati oma täpsed andmed – nimi, kontakttelefon, looma või kõrvalsaaduste võimalikult täpne asukoht (aadress ja muud juhised).
  • Hukkunud looma ja/või kõrvalsaadustega peab alati kaasas olema omaniku poolt täidetud saateleht.
  • Hukkunud loomad peavad olema identifitseeritavad (numbrid kõrvas).
  • Hukkunud loomad või kõrvalsaadused paigutage selliselt, et sellele on tagatud auto juurdepääs (kõvakattega tee, auto ümberpööramise võimalus jne). Kui kohapeal selline võimalus puudub, transportige loom laadimiseks sobivasse kohta.
  • Jälgige, et hukkunud looma või kõrvalsaadustega koos ei satuks kaasa kõrvalisi esemeid (metall, nöör, kile, kivi, liiv, puit, muna, munakoored, suled jms), mis võivad rikkuda tehase seadmeid.
  • Katke hukkunud loom kile, presendi või muu sellisega, et aeglustada roiskumist suvel ning külmumist talvel, samuti vähendada lindude ja metsloomade huvi ning inimeste negatiivseid emotsioone.
  • Lahatud loomade puhul paigutage jäänused selliselt, et oleks tagatud võimalus nende mehhaniseeritud pealelaadimines.
  • Tagage, et kogumisauto pääseks hukkunud loomadele ja/või kõrval-saadustele ning saatelehele ligi vajadusel ööpäevaringselt.
  • Et mehhaniseeritud laadimine oleks võimalik, peavad kogumiskonteinerid vastama AS Vireeni poolt kehtestatud nõuetele.
Äraveo tellimine
Tellimiseks võtke ühendust logistikuga tööpäeviti kl 8-16 tel 32 78 290
(lõunapaus kl 12-13)

NB! Teie parema teenindamise huvides kõned salvestatakse.

Põllumajandusloomade ja teiste loomsete kõrvalsaaduste vastuvõtt tehases toimub tööpäeviti kl 8-16.30 (lõunapaus kl 12-13).

SAKiga seotud metssigade rümpade/korjustega täitunud konteinerite äraveo tellimine:
raul.joosing@vireen.ee
tel 53 471 372.
AS VIREEN   |  Kontor: +372 32 78 333  |  Logistik (tellimine): 32 78 290  |  E-mail: