Juhised kliendile

  Looma äraviimiseks helistage meile telefonil 32 78 290, et leppida kokku veo aeg. NB! Teie parema teenindamise huvides kõned salvestatakse. Teatage alati oma täpsed andmed – nimi, kontakttelefon, looma või kõrvalsaaduste võimalikult täpne asukoht (aadress ja muud juhised). Surnud loomaga peab alati kaasas olema omaniku poolt täidetud   saateleht. Loomad peavad olema identifitseeritavad (numbrid kõrvas). Loom või kõrvalsaadused paigutage selliselt, et sellele on tagatud auto juurdepääs (kõvakattega tee, auto ümberpööramise võimalus jne). Kui kohapeal selline võimalus puudub, transportige loom laadimiseks sobivasse kohta. Jälgige, et looma või kõrvalsaadustega koos ei satuks kaasa kõrvalisi esemeid (metall, nöör, kile, kivi, liiv, puit, muna, munakoored, suled jms), mis võivad rikkuda tehase seadmeid. Katke hukkunud loom kile, presendi või muu sellisega, et aeglustada roiskumist suvel ning külmumist talvel, samuti vähendada lindude ja metsloomade huvi ning inimeste negatiivseid emotsioone. Lahatud loomade puhul paigutage jäänused selliselt, et oleks tagatud võimalus nende mehhaniseeritud pealelaadimines. Tagage, et kogumisauto pääseks loomsetele kõrvalsaadustele ligi ja juht pääseks punktis 4 märgitud dokumentidele ligi vajadusel ööpäevaringselt. Et mehhaniseeritud laadimine oleks võimalik, peavad kogumiskonteinerid vastama AS Vireeni poolt kehtestatud nõuetele. NB! Palun tutvuge ka tehases loomade ja loomsete kõrvalsaaduste üleandmise-vastuvõtmise korraga siin.   Looma äraviimiseks helistage meile telefonil 32 78 290, et leppida kokku veo aeg. NB! Teie parema teenindamise huvides kõned salvestatakse. Teatage alati oma täpsed andmed – nimi, kontakttelefon, looma või kõrvalsaaduste võimalikult täpne asukoht (aadress ja muud juhised). Surnud loomaga peab alati kaasas olema omaniku poolt täidetud   saateleht. Loomad peavad olema identifitseeritavad (numbrid kõrvas). Loom või kõrvalsaadused paigutage selliselt, et sellele on tagatud auto juurdepääs (kõvakattega tee, auto ümberpööramise võimalus jne). Kui kohapeal selline võimalus puudub, transportige loom laadimiseks sobivasse kohta. Jälgige, et looma või kõrvalsaadustega koos ei satuks kaasa kõrvalisi esemeid (metall, nöör, kile, kivi, liiv, puit, muna, munakoored, suled jms), mis võivad rikkuda tehase seadmeid. Katke hukkunud loom kile, presendi või muu sellisega, et aeglustada roiskumist suvel ning külmumist talvel, samuti vähendada lindude ja metsloomade huvi ning inimeste negatiivseid emotsioone. Lahatud loomade puhul paigutage jäänused selliselt, et oleks tagatud võimalus nende mehhaniseeritud pealelaadimines. Tagage, et kogumisauto pääseks loomsetele kõrvalsaadustele ligi ja juht pääseks punktis 4 märgitud dokumentidele ligi vajadusel ööpäevaringselt. Et mehhaniseeritud laadimine oleks võimalik, peavad kogumiskonteinerid vastama AS Vireeni poolt kehtestatud nõuetele. NB! Palun tutvuge ka tehases loomade ja loomsete kõrvalsaaduste üleandmise-vastuvõtmise korraga siin.
Juhised kliendile
Juhised kliendile Juhised kliendile Juhised kliendile
Juhised kliendile Juhised kliendile

Juhised kliendile

 

  1. Looma äraviimiseks helistage meile telefonil 32 78 290, et leppida kokku veo aeg. NB! Teie parema teenindamise huvides kõned salvestatakse.

  2. Teatage alati oma täpsed andmed – nimi, kontakttelefon, looma või kõrvalsaaduste võimalikult täpne asukoht (aadress ja muud juhised).

  3. Surnud loomaga peab alati kaasas olema omaniku poolt täidetud saateleht.

  4. Loomad peavad olema identifitseeritavad (numbrid kõrvas).

  5. Loom või kõrvalsaadused paigutage selliselt, et sellele on tagatud auto juurdepääs (kõvakattega tee, auto ümberpööramise võimalus jne). Kui kohapeal selline võimalus puudub, transportige loom laadimiseks sobivasse kohta.

  6. Jälgige, et looma või kõrvalsaadustega koos ei satuks kaasa kõrvalisi esemeid (metall, nöör, kile, kivi, liiv, puit, muna, munakoored, suled jms), mis võivad rikkuda tehase seadmeid.

  7. Katke hukkunud loom kile, presendi või muu sellisega, et aeglustada roiskumist suvel ning külmumist talvel, samuti vähendada lindude ja metsloomade huvi ning inimeste negatiivseid emotsioone.

  8. Lahatud loomade puhul paigutage jäänused selliselt, et oleks tagatud võimalus nende mehhaniseeritud pealelaadimines.

  9. Tagage, et kogumisauto pääseks loomsetele kõrvalsaadustele ligi ja juht pääseks punktis 4 märgitud dokumentidele ligi vajadusel ööpäevaringselt.

  10. Et mehhaniseeritud laadimine oleks võimalik, peavad kogumiskonteinerid vastama AS Vireeni poolt kehtestatud nõuetele.

NB! Palun tutvuge ka tehases loomade ja loomsete kõrvalsaaduste üleandmise-vastuvõtmise korraga siin.

Juhised kliendile
Reedel, 19.04.2019 ei toimu kokkuvedu ega vastuvõttu tehases.

Tellimiseks võtke ühendust logistikuga tööpäeviti kl 8-16 tel 32 78 290
(lõunapaus kl 12-13) .
NB! Teie parema teenindamise huvides kõned salvestatakse.

Põllumajandusloomade ja teiste loomsete kõrvalsaaduste vastuvõtt tehases toimub tööpäeviti kl 8-16.30 (lõunapaus kl 12-13).

SAKiga seotud metssigade rümpade/korjustega täitunud konteinerite äraveo tellimine:
raul.joosing@vireen.ee
tel 53 471 372.
AS VIREEN   |  Kontor: +372 32 78 333  |  Logistik (tellimine): 32 78 290  |  E-mail: