Kategooriad

Kategooriad   Vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja Euroopa Liidus kehtivatele normidele jaotatakse hukkunud loomad ja loomsed kõrvalsaadused 3 põhikategooriasse, millele lisandub reoveesete. AS Vireen teostab kokkuvedu ja kahjutustab kõigi kolme kategooria alla käivaid loomi ja kõrvalsaadusi koos, s.t et ka II ja III kategooriasse kuuluvaid kõrvalsaadusi käideldakse I kategooria kõrvalsaadustena, kui need on olnud kokkupuutes I kategooria komponentidega. Detailsem info kategooriate kohta leidub Veterinaar- ja Toiduameti kodulehel: http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=893 Ka üksnes II ja III kategooria kõrvalsaadusi käitlevate ettevõtete nimekiri leidub Veterinaar- ja Toiduameti kodulehel:: http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=139 Kategooriad   Vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja Euroopa Liidus kehtivatele normidele jaotatakse hukkunud loomad ja loomsed kõrvalsaadused 3 põhikategooriasse, millele lisandub reoveesete. AS Vireen teostab kokkuvedu ja kahjutustab kõigi kolme kategooria alla käivaid loomi ja kõrvalsaadusi koos, s.t et ka II ja III kategooriasse kuuluvaid kõrvalsaadusi käideldakse I kategooria kõrvalsaadustena, kui need on olnud kokkupuutes I kategooria komponentidega. Detailsem info kategooriate kohta leidub Veterinaar- ja Toiduameti kodulehel: http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=893 Ka üksnes II ja III kategooria kõrvalsaadusi käitlevate ettevõtete nimekiri leidub Veterinaar- ja Toiduameti kodulehel:: http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=139
Kategooriad
Kategooriad Kategooriad Kategooriad
Kategooriad Kategooriad

Kategooriad

 

Vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja Euroopa Liidus kehtivatele normidele jaotatakse hukkunud loomad ja loomsed kõrvalsaadused 3 põhikategooriasse, millele lisandub reoveesete.

AS Vireen teostab kokkuvedu ja kahjutustab kõigi kolme kategooria alla käivaid loomi ja kõrvalsaadusi koos, s.t et ka II ja III kategooriasse kuuluvaid kõrvalsaadusi käideldakse I kategooria kõrvalsaadustena, kui need on olnud kokkupuutes I kategooria komponentidega.

Detailsem info kategooriate kohta leidub Veterinaar- ja Toiduameti kodulehel:

http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=893

Ka üksnes II ja III kategooria kõrvalsaadusi käitlevate ettevõtete nimekiri leidub Veterinaar- ja Toiduameti kodulehel::

http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=139

Kategooriad
Tellimiseks võtke ühendust logistikuga tööpäeviti kl 8-16 tel 32 78 290
(lõunapaus kl 12-13)

NB! Teie parema teenindamise huvides kõned salvestatakse.

Põllumajandusloomade ja teiste loomsete kõrvalsaaduste vastuvõtt tehases toimub tööpäeviti kl 8-16.30 (lõunapaus kl 12-13).

SAKiga seotud metssigade rümpade/korjustega täitunud konteinerite äraveo tellimine:
raul.joosing@vireen.ee
tel 53 471 372.
AS VIREEN   |  Kontor: +372 32 78 333  |  Logistik (tellimine): 32 78 290  |  E-mail: