AS Vireen kogub peamiselt mandri-Eesti ja Saaremaa põllumajandustootjatelt kokku ning kahjutustab hukkunud põllumajandusloomad ja lihatööstuste loomsed kõrvalsaadused. Hiiumaale rajatud matmispaik on mõeldud kõigi loomsete kõrvalsaaduste valdajate paremaks teenindamiseks Hiiu maakonnas. Kahjutustamine kujutab endast rõhu all steriliseerimist, mille käigus kõik tehasesse kogutud loomsed kõrvalsaadused kuumutatakse sisetemperatuuril 133 ºC kolmebaarise absoluutrõhu all.

Oma tegevuses lähtume kaasaegsetest ideedest ning rakendame moodsaid tehnoloogiaid, mis täidavad kõiki vajalikke sotsiaalseid, keskkonnaalaseid ja majanduslikke kriteeriume.

 

 

Tähelepanu!

Seoses loomapidajate kahtlusega, et Vireeni transport võib edasi kanda sigade Aafrika katku nakkust, teostas Veterinaar- ja Toiduamet 12. augustil 2015.a vastava erikontrolli. Läbiviidud erikontroll ei tuvastanud, et AS Vireen jätaks täitmata kehtivaid bioohutusnõudeid, mis võiksid põhjustada katku levitamist meie transpordivahendite kaudu. Kontrollaktiga saate tutvuda siin.