Toetused

 

AS Vireen sai 2019.aastal meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Energia- ja ressursiauditite läbiviimine” raames toetust summas 5900, mille abil viidi läbi  “AS Vireen detailne energia- ja ressursiaudit”.

 

Toetused