Head kliendid!

 

VASTUVÕTU KORD TEHASES KOHAPEAL:

  1. Saatedokumendid palume saata enne auto saabumist e-postile .
  2. Tooret transportiv auto sõidab kaalule.
  3. Klient jääb autosse. AUTOST VÄLJUMINE ON KEELATUD.
  4. Fikseeritakse autonumber ja brutokaal.
  5. Kui foorituli muutub roheliseks tuleb liikuda autoga otse vastuvõturuumi. VASTUVÕTURUUMIS ON AUTOST VÄLJUMINE KEELATUD.
  6. Peale auto tühjendamist sõidab klient uuesti kaalule. Kui foorituli muutub roheliseks, väljub klient territooriumilt.
  7. Kaaluleht ja muud dokumendid edastatakse kliendile e-posti teel.

Vastuvõtt tehases toimub tavapärastel aegadel E-R kl 8-16.30, lõunapaus kl 12-13.

 

 

 

AS Vireen kogub kokku üle Eesti hukkunud põllumajandusloomi ja  muid loomseid kõrvalsaadusi ning kahjutustab neid Väike-Maarja vallas Ebavere külas asuvas tehases.

 

Teenust osutatakse kõikidele loomsete kõrvalsaaduste valdajatele, alates väikeloomapidajatest ja lihatööstustest ning lõpetades pakendatud toidukauba haldajatega, kui nende tooted kuuluvad kõrvaldamisele jaekaubandusest või ei ole Eestis kehtiva seadusandluse mõistes turustuskõlbulikud.

 

Kahjutustamine kujutab endast rõhu all steriliseerimist, mille käigus kõik tehasesse kogutud loomsed kõrvalsaadused, s.h hukkunud põllumajandusloomad, peenestatakse tükkideks, mille suurus ei ületa 50 millimeetrit, ning kuumutatakse 20 minutit katkematult sisetemperatuuril 133 ºC kolmebaarise absoluutrõhu all.

 

Hiiumaale rajatud matmispaik on mõeldud kõigi loomsete kõrvalsaaduste valdajate paremaks teenindamiseks Hiiu maakonnas. Hiiumaa-sisest kokkuvedu ja matmist korraldatakse läbi alltöövõtja, kes osutab kohapeal kokkuveo- ja matmisteenust, kuid kogu arvepidamine ja sealhulgas ka riigiabi vahendamine põllumajandus-tootjatele toimub AS Vireen kaudu.