Ettevõttest

AS Vireen (endine Loomsete Jäätmete Käitlemise AS) on 100% Eesti riigile kuuluv eraõiguslik äriühing, mis tegutseb Maaeluministeeriumi valitsemisalas. Ettevõte asutati 05. juunil 2001. a ja tehas käivitus 01. jaanuaril 2005. a. Ettevõttes on ligikaudu 15 töötajat.   Ettevõtte nõukogu on 3-liikmeline, kuhu kuuluvad järgmised liikmed: Toomas Kevvai, nõukogu esimees Tanel-Taavi Bulitko, nõukogu liige Tõnis Virovere, nõukogu liige   Ettevõte tegeleb loomsete kõrvalsaaduste kokkuveo ja kahjutustamise teenuse pakkumisele lisaks ka taastuvenergia arendamisega. AS Vireen (endine Loomsete Jäätmete Käitlemise AS) on 100% Eesti riigile kuuluv eraõiguslik äriühing, mis tegutseb Maaeluministeeriumi valitsemisalas. Ettevõte asutati 05. juunil 2001. a ja tehas käivitus 01. jaanuaril 2005. a. Ettevõttes on ligikaudu 15 töötajat.   Ettevõtte nõukogu on 3-liikmeline, kuhu kuuluvad järgmised liikmed: Toomas Kevvai, nõukogu esimees Tanel-Taavi Bulitko, nõukogu liige Tõnis Virovere, nõukogu liige   Ettevõte tegeleb loomsete kõrvalsaaduste kokkuveo ja kahjutustamise teenuse pakkumisele lisaks ka taastuvenergia arendamisega.
Ettevõttest
Ettevõttest Ettevõttest Ettevõttest
Ettevõttest Ettevõttest

Ettevõttest

AS Vireen (endine Loomsete Jäätmete Käitlemise AS) on 100% Eesti riigile kuuluv eraõiguslik äriühing, mis tegutseb Maaeluministeeriumi valitsemisalas. Ettevõte asutati 05. juunil 2001. a ja tehas käivitus 01. jaanuaril 2005. a. Ettevõttes on ligikaudu 15 töötajat.

 

Ettevõtte nõukogu on 3-liikmeline, kuhu kuuluvad järgmised liikmed:

Toomas Kevvai, nõukogu esimees

Tanel-Taavi Bulitko, nõukogu liige

Tõnis Virovere, nõukogu liige

 

Ettevõte tegeleb loomsete kõrvalsaaduste kokkuveo ja kahjutustamise teenuse pakkumisele lisaks ka taastuvenergia arendamisega.

Ettevõttest
Kolmapäeval, 01.05.2019 ei toimu kokkuvedu ega vastuvõttu tehases.

Tellimiseks võtke ühendust logistikuga tööpäeviti kl 8-16 tel 32 78 290
(lõunapaus kl 12-13) .
NB! Teie parema teenindamise huvides kõned salvestatakse.

Põllumajandusloomade ja teiste loomsete kõrvalsaaduste vastuvõtt tehases toimub tööpäeviti kl 8-16.30 (lõunapaus kl 12-13).

SAKiga seotud metssigade rümpade/korjustega täitunud konteinerite äraveo tellimine:
raul.joosing@vireen.ee
tel 53 471 372.
AS VIREEN   |  Kontor: +372 32 78 333  |  Logistik (tellimine): 32 78 290  |  E-mail: