Innovatsioon ja kvaliteet

Oma tegevuses lähtume kaasaegsetest ideedest ning rakendame moodsaid tehnoloogiaid, mis täidavad kõiki vajalikke sotsiaalseid, keskkonnaalaseid ja majanduslikke kriteeriume.  Välisõhu kaitseks kasutame alates 2004. aastast termooksüdeerijat, mis on parim võimalik lahendus lenduvate orgaaniliste ühendite heidete vähendamiseks. 2012. aastal käitasime uue heitveepuhasti, kus ainuüksi bioloogiline heitveetöötlus tagab vee kvaliteedi sellisel tasemel, et see on kõlbulik suublasse laskmiseks. Uus puhasti on juba aidanud vähendada kulusid olulisel määral ning avab ettevõttele täiendavaid ärivõimalusi tulevikus. Koos oma partneritega oleme teinud mitmeid uuringuid lihakondijahu ja tehnilise rasva kvaliteedi ning põlemisomaduste kohta. Lisaks oleme arendamas uusi teenuseid ja tooteid heitveepuhastuse vallas. 2013. aastal alustasime tootmisseadmete ning tehnoloogia uuendamise ja väljavahetamisega. 2013. aastal investeerisime 898 000 eurot ja 2014. aastal 999 000 eurot.   Vireen AS juhtkond on välja arendanud, dokumenteerinud ja ellu viinud juhtimissüsteemi, et täita „Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiivi nr 2009/28/EÜ 23.04.2009, taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta“ ehk RED ning Internal Sustainability & Carbon Certification ehk ISCC standarditest tulenevaid nõudeid, sisemisi reegleid ja kliendi nõudeid ja tagada tooraine ja selle kasutamise jälgitavus kogu tarneahela ulatuses. 2015. aastal omistati esmakordselt AS Vireen-le ISCC-EU sertifikaat. Hetkel kehtiv    ISCC-EU sertifikaat.        Oma tegevuses lähtume kaasaegsetest ideedest ning rakendame moodsaid tehnoloogiaid, mis täidavad kõiki vajalikke sotsiaalseid, keskkonnaalaseid ja majanduslikke kriteeriume.  Välisõhu kaitseks kasutame alates 2004. aastast termooksüdeerijat, mis on parim võimalik lahendus lenduvate orgaaniliste ühendite heidete vähendamiseks. 2012. aastal käitasime uue heitveepuhasti, kus ainuüksi bioloogiline heitveetöötlus tagab vee kvaliteedi sellisel tasemel, et see on kõlbulik suublasse laskmiseks. Uus puhasti on juba aidanud vähendada kulusid olulisel määral ning avab ettevõttele täiendavaid ärivõimalusi tulevikus. Koos oma partneritega oleme teinud mitmeid uuringuid lihakondijahu ja tehnilise rasva kvaliteedi ning põlemisomaduste kohta. Lisaks oleme arendamas uusi teenuseid ja tooteid heitveepuhastuse vallas. 2013. aastal alustasime tootmisseadmete ning tehnoloogia uuendamise ja väljavahetamisega. 2013. aastal investeerisime 898 000 eurot ja 2014. aastal 999 000 eurot.   Vireen AS juhtkond on välja arendanud, dokumenteerinud ja ellu viinud juhtimissüsteemi, et täita „Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiivi nr 2009/28/EÜ 23.04.2009, taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta“ ehk RED ning Internal Sustainability & Carbon Certification ehk ISCC standarditest tulenevaid nõudeid, sisemisi reegleid ja kliendi nõudeid ja tagada tooraine ja selle kasutamise jälgitavus kogu tarneahela ulatuses. 2015. aastal omistati esmakordselt AS Vireen-le ISCC-EU sertifikaat. Hetkel kehtiv    ISCC-EU sertifikaat.       
Innovatsioon ja kvaliteet
Innovatsioon ja kvaliteet Innovatsioon ja kvaliteet Innovatsioon ja kvaliteet
Innovatsioon ja kvaliteet Innovatsioon ja kvaliteet

Innovatsioon ja kvaliteet

Oma tegevuses lähtume kaasaegsetest ideedest ning rakendame moodsaid tehnoloogiaid, mis täidavad kõiki vajalikke sotsiaalseid, keskkonnaalaseid ja majanduslikke kriteeriume. 

Välisõhu kaitseks kasutame alates 2004. aastast termooksüdeerijat, mis on parim võimalik lahendus lenduvate orgaaniliste ühendite heidete vähendamiseks.

2012. aastal käitasime uue heitveepuhasti, kus ainuüksi bioloogiline heitveetöötlus tagab vee kvaliteedi sellisel tasemel, et see on kõlbulik suublasse laskmiseks. Uus puhasti on juba aidanud vähendada kulusid olulisel määral ning avab ettevõttele täiendavaid ärivõimalusi tulevikus.
Koos oma partneritega oleme teinud mitmeid uuringuid lihakondijahu ja tehnilise rasva kvaliteedi ning põlemisomaduste kohta. Lisaks oleme arendamas uusi teenuseid ja tooteid heitveepuhastuse vallas.

2013. aastal alustasime tootmisseadmete ning tehnoloogia uuendamise ja väljavahetamisega. 2013. aastal investeerisime 898 000 eurot ja 2014. aastal 999 000 eurot.

 

Vireen AS juhtkond on välja arendanud, dokumenteerinud ja ellu viinud juhtimissüsteemi, et täita „Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiivi nr 2009/28/EÜ 23.04.2009, taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta“ ehk RED ning Internal Sustainability & Carbon Certification ehk ISCC standarditest tulenevaid nõudeid, sisemisi reegleid ja kliendi nõudeid ja tagada tooraine ja selle kasutamise jälgitavus kogu tarneahela ulatuses. 2015. aastal omistati esmakordselt AS Vireen-le ISCC-EU sertifikaat. Hetkel kehtiv  pdf ISCC-EU sertifikaat. 

 

 

 

Innovatsioon ja kvaliteet
Kolmapäeval, 01.05.2019 ei toimu kokkuvedu ega vastuvõttu tehases.

Tellimiseks võtke ühendust logistikuga tööpäeviti kl 8-16 tel 32 78 290
(lõunapaus kl 12-13) .
NB! Teie parema teenindamise huvides kõned salvestatakse.

Põllumajandusloomade ja teiste loomsete kõrvalsaaduste vastuvõtt tehases toimub tööpäeviti kl 8-16.30 (lõunapaus kl 12-13).

SAKiga seotud metssigade rümpade/korjustega täitunud konteinerite äraveo tellimine:
raul.joosing@vireen.ee
tel 53 471 372.
AS VIREEN   |  Kontor: +372 32 78 333  |  Logistik (tellimine): 32 78 290  |  E-mail: