Kokkuvedu ja kahjustustamine

AS Vireen korraldab hukkunud põllumajandusloomade ja teiste loomsete kõrvalsaaduste kokkuvedu Väike-Maarja vallas, Ebavere külas asuvasse loomsete kõrvalsaaduste käitlemise tehasesse peamiselt mandri-Eestist ja Saaremaalt. Hiiumaa-sisest kokkuvedu ja matmist korraldame läbi alltöövõtja, kuid kogu arvepidamine ja sealhulgas ka riigiabi vahendamine põllumajandustootjatele toimub meie ettevõtte kaudu.   Kokkuvedu toimub meie poolt selleks otstarbeks kohandatud eriveokitega. Loomsete kõrvalsaaduste kogumise ja pealelaadimise hõlbustamiseks pakume klientidele ka sobivaid konteinereid, mida on võimalik nii osta kui ka rentida. Teenuste tellimiseks palume ühendust võtta e-posti teel. AS Vireen kogub põllumajandustootjatelt kokku ning kahjutustab hukkunud põllumajandusloomi ja lihatööstuste loomseid kõrvalsaadusi. AS Vireen kahjutustab kõigi kolme kategooria alla käivaid loomi ja kõrvalsaadusi koos, mistõttu kahjutustamise tulemusena tekkivad saagised (ehk kogu meie tööstuslik toodang, s.o lihakondijahu ja tehniline rasv) kuuluvad I kategooria alla. Kahjutustamine kujutab endast rõhu all steriliseerimist, mille käigus kõik tehasesse kogutud loomsed kõrvalsaadused, s.h hukkunud põllumajandusloomad, peenestatakse tükkideks, mille suurus ei ületa 50 millimeetrit, ning kuumutatakse 20 minutit katkematult sisetemperatuuril 133 ºC kolmebaarise absoluutrõhu all.   AS Vireen korraldab hukkunud põllumajandusloomade ja teiste loomsete kõrvalsaaduste kokkuvedu Väike-Maarja vallas, Ebavere külas asuvasse loomsete kõrvalsaaduste käitlemise tehasesse peamiselt mandri-Eestist ja Saaremaalt. Hiiumaa-sisest kokkuvedu ja matmist korraldame läbi alltöövõtja, kuid kogu arvepidamine ja sealhulgas ka riigiabi vahendamine põllumajandustootjatele toimub meie ettevõtte kaudu.   Kokkuvedu toimub meie poolt selleks otstarbeks kohandatud eriveokitega. Loomsete kõrvalsaaduste kogumise ja pealelaadimise hõlbustamiseks pakume klientidele ka sobivaid konteinereid, mida on võimalik nii osta kui ka rentida. Teenuste tellimiseks palume ühendust võtta e-posti teel. AS Vireen kogub põllumajandustootjatelt kokku ning kahjutustab hukkunud põllumajandusloomi ja lihatööstuste loomseid kõrvalsaadusi. AS Vireen kahjutustab kõigi kolme kategooria alla käivaid loomi ja kõrvalsaadusi koos, mistõttu kahjutustamise tulemusena tekkivad saagised (ehk kogu meie tööstuslik toodang, s.o lihakondijahu ja tehniline rasv) kuuluvad I kategooria alla. Kahjutustamine kujutab endast rõhu all steriliseerimist, mille käigus kõik tehasesse kogutud loomsed kõrvalsaadused, s.h hukkunud põllumajandusloomad, peenestatakse tükkideks, mille suurus ei ületa 50 millimeetrit, ning kuumutatakse 20 minutit katkematult sisetemperatuuril 133 ºC kolmebaarise absoluutrõhu all.  
Kokkuvedu ja kahjustustamine
Kokkuvedu ja kahjustustamine Kokkuvedu ja kahjustustamine Kokkuvedu ja kahjustustamine
Kokkuvedu ja kahjustustamine Kokkuvedu ja kahjustustamine

Kokkuvedu ja kahjustustamine

AS Vireen korraldab hukkunud põllumajandusloomade ja teiste loomsete kõrvalsaaduste kokkuvedu Väike-Maarja vallas, Ebavere külas asuvasse loomsete kõrvalsaaduste käitlemise tehasesse peamiselt mandri-Eestist ja Saaremaalt. Hiiumaa-sisest kokkuvedu ja matmist korraldame läbi alltöövõtja, kuid kogu arvepidamine ja sealhulgas ka riigiabi vahendamine põllumajandustootjatele toimub meie ettevõtte kaudu.  Kokkuvedu toimub meie poolt selleks otstarbeks kohandatud eriveokitega. Loomsete kõrvalsaaduste kogumise ja pealelaadimise hõlbustamiseks pakume klientidele ka sobivaid konteinereid, mida on võimalik nii osta kui ka rentida. Teenuste tellimiseks palume ühendust võtta e-posti teel .

AS Vireen kogub põllumajandustootjatelt kokku ning kahjutustab hukkunud põllumajandusloomi ja lihatööstuste loomseid kõrvalsaadusi. AS Vireen kahjutustab kõigi kolme kategooria alla käivaid loomi ja kõrvalsaadusi koos, mistõttu kahjutustamise tulemusena tekkivad saagised (ehk kogu meie tööstuslik toodang, s.o lihakondijahu ja tehniline rasv) kuuluvad I kategooria alla.

Kahjutustamine kujutab endast rõhu all steriliseerimist, mille käigus kõik tehasesse kogutud loomsed kõrvalsaadused, s.h hukkunud põllumajandusloomad, peenestatakse tükkideks, mille suurus ei ületa 50 millimeetrit, ning kuumutatakse 20 minutit katkematult sisetemperatuuril 133 ºC kolmebaarise absoluutrõhu all.

 

Kokkuvedu ja kahjustustamine
Kolmapäeval, 01.05.2019 ei toimu kokkuvedu ega vastuvõttu tehases.

Tellimiseks võtke ühendust logistikuga tööpäeviti kl 8-16 tel 32 78 290
(lõunapaus kl 12-13) .
NB! Teie parema teenindamise huvides kõned salvestatakse.

Põllumajandusloomade ja teiste loomsete kõrvalsaaduste vastuvõtt tehases toimub tööpäeviti kl 8-16.30 (lõunapaus kl 12-13).

SAKiga seotud metssigade rümpade/korjustega täitunud konteinerite äraveo tellimine:
raul.joosing@vireen.ee
tel 53 471 372.
AS VIREEN   |  Kontor: +372 32 78 333  |  Logistik (tellimine): 32 78 290  |  E-mail: