Kvaliteet ja sertifikaadid

Oma tegevuses lähtume kaasaegsetest ideedest ning rakendame moodsaid tehnoloogiaid loomsete kõrvalsaaduste ümbertöötlusprotsessi ressursside (gaas ja elekter) energiatõhususe järjepidevaks suurendamiseks ning rakenduvate sotsiaalsete, keskkonnaalaste ja majanduslike nõuete täitmiseks. 

Eeltoodud põhimõtete täitmiseks planeeritakse tegevuseesmärgid ja vajalikud ressursid.

 

ISO 50001

 

 

 

 

ISCC EU