Üldinfo

Üldinfo   AS Vireen (endine Loomsete Jäätmete Käitlemise AS) on 100% Eesti riigile kuuluv eraõiguslik äriühing, mis tegutseb Maaeluministeeriumi valitsemisalas. Ettevõte asutati 05. juunil 2001. a ja tehas käivitus 01. jaanuaril 2005. a. Ettevõttes on ligikaudu 15 töötajat.   Ettevõte tegeleb loomsete kõrvalsaaduste kokkuveo ja kahjutustamise teenuse pakkumisele lisaks ka taastuvenergia arendamisega. Üldinfo   AS Vireen (endine Loomsete Jäätmete Käitlemise AS) on 100% Eesti riigile kuuluv eraõiguslik äriühing, mis tegutseb Maaeluministeeriumi valitsemisalas. Ettevõte asutati 05. juunil 2001. a ja tehas käivitus 01. jaanuaril 2005. a. Ettevõttes on ligikaudu 15 töötajat.   Ettevõte tegeleb loomsete kõrvalsaaduste kokkuveo ja kahjutustamise teenuse pakkumisele lisaks ka taastuvenergia arendamisega.
Üldinfo
Üldinfo Üldinfo Üldinfo
Üldinfo Üldinfo

Üldinfo

 

AS Vireen (endine Loomsete Jäätmete Käitlemise AS) on 100% Eesti riigile kuuluv eraõiguslik äriühing, mis tegutseb Maaeluministeeriumi valitsemisalas. Ettevõte asutati 05. juunil 2001. a ja tehas käivitus 01. jaanuaril 2005. a. Ettevõttes on ligikaudu 15 töötajat.

 

Ettevõte tegeleb loomsete kõrvalsaaduste kokkuveo ja kahjutustamise teenuse pakkumisele lisaks ka taastuvenergia arendamisega.

Üldinfo
13.12.2019 TOIMUB TOORME VASTUVÕTT TEHASES KELL 8.00 -12.00.

23.12.2019 TOIMUB TOORME VASTUVÕTT TEHASES
JA TELLIMUSTE VASTUVÕTT TELEFONI TEEL KELL 8.00-13.00.

24.12. - 26.12.2019 EI TOIMU TOORME VASTUVÕTTU TEHASES
EGA TELLIMUSTE VASTUVÕTTU TELEFONI TEEL.

31.12.2019 TOIMUB TOORME VASTUVÕTT TEHASES
JA TELLIMUSTE VASTUVÕTT TELEFONI TEEL KELL 8.00-13.00.Tellimiseks võtke ühendust logistikuga tööpäeviti kl 8-16 tel 32 78 290
(lõunapaus kl 12-13)

NB! Teie parema teenindamise huvides kõned salvestatakse.

Põllumajandusloomade ja teiste loomsete kõrvalsaaduste vastuvõtt tehases toimub tööpäeviti kl 8-16.30 (lõunapaus kl 12-13).

SAKiga seotud metssigade rümpade/korjustega täitunud konteinerite äraveo tellimine:
raul.joosing@vireen.ee
tel 53 471 372.
AS VIREEN   |  Kontor: +372 32 78 333  |  Logistik (tellimine): 32 78 290  |  E-mail: